image-comparison grip-lines arrow-top-right zip arrow-right video minus arrow-back text shop twitter file home quick-order arrow-left youtube search arrow-down check all filter site_references image Slice 1 zoom 🎬 icons / _ icon size / _ download-queue Created with Sketch. chevron-down arrow-right picture pdf podcast exe plus hotline close xxx-1 burger clipboard linked-in ppt Artboard 🎬 icons / _ icon size / _ download-queue_add Created with Sketch. Layer 1 Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017 My Account press_releases Created with Sketch. PRESS ds-instruments ds-preventive ds-implants ds-endodontics Cart presentation Created with Sketch. DS-Preventive-Icon-Grey video Created with Sketch. other Created with Sketch. text_piece Created with Sketch. promotion Created with Sketch. Spare Parts ds-imaging-systems case_study Created with Sketch. ds-treatment-centers broschure Created with Sketch. ds-prosthetics ds-restorative video Created with Sketch. flyer Created with Sketch. whitepaper Created with Sketch. article Created with Sketch. image Created with Sketch. Service ds-cad-cam Artboard Quick Order Dentist Chair study Created with Sketch. ds-orthodontics ds-implants ds-endodontics ds-cerec digital-scan grinder ds-diagnosis END-Website-Icons-Shaping-Cleaning-Obturation step_1 analyse ds-abutment-placement more-quality initiative scan more-quality ds-polishing digital ds-irrigation ds-treatment-centers Test treatment ds-restorative ds-implant-planning realistic construct book ds-planning-impression END-Website-Icons-Shaping-Cleaning-Obturation END-Website-Icons-Shaping-Cleaning-Obturation mirror anwender ds-preventive planning-2 ds-obturation ds-cad-cam 04 ds-implant-placement ds-retention-protection ds-anesthetics restauration form ds-inlab oven CORP-icon-grey-screen-tooth-cavity-pulpa robot plan place ds-orthodontics PDF-Formular_ganzneu PDF overlay ds-bone-regeneration ds-treatment-preparation vorher_nachher ds-maging-systems wifi END-Website-Icons-Shaping-Cleaning-Obturation omnicam PDF-Formular_neu_vonGünther treatment consulting planning comparison ds-set-up ds-prosthetics support step_3 ds-tooth-preparation ds-treatments ds-scaling step_2 ds-instruments software quote-english quote-french quote-text-german Created with Sketch. upload Created with Sketch. version Created with Sketch. ds-endodontics globe
Svenska

Daglig skötsel

Home Daglig skötsel

Att få implantattänder ger tillbaka utseendet och funktionen som du en gång upplevde med dina naturliga tänder. Precis som för vanliga tänder, kräver implantat regelbunden rengöring för att säkerställa en frisk vävnadsmiljö.

Din tandborste är nyckeln till en trygg och ljus framtid för dina tänder. Borsta dina tänder precis som du skulle borsta dina naturliga tänder, ovanför och under tandköttslinjen, med en mjuk tandborste.

När du använder tandkräm, rekommenderas en liten mängd tandkräm med ett lågt slipmedelsinnehåll tillsammans med borsten.

De implanterade tänderna måste rengöras grundligt varje dag om de ska räcka länge. Därför är det en god idé att följa en rutin varje gång du borstar tänderna för att säkerställa att alla ytor rengörs.

Viktiga områden att rengöra

  • Din implantatstödda tand, över och under tandköttskanten
  • Mellan intilliggande tänder

Steg-för-steg-vägledning

1. Tandborste 
Det kan vara nödvändigt att justera borsten för insidan av tänderna och områden som är svåra att komma åt. En elektrisk tandborste kan vara ett bra alternativ och är enkel att använda. Om du har en brygga ser du till att du gör rent under den.  

2. Vinkelborste
En mjuk vinkelborste är bra till att rengöra insidans tandyta (mot tungan och gommen), bakom sista tanden, utsidan av tanden (mot kinden) samt runtom distansen.

3. Interdentalborste (mellanrumsborste)
En mellanrumsborste hjälper till att rengöra sidorna av den implantatstödda tanden, kronan eller distanserna samt ytan under bryggan. Borsta med en rörelse fram och tillbaka och tryck försiktigt mot sidan av den implantatstödda tanden eller distanserna. Tandborsten bör varken vara för liten (minskar den rengörande effekten) eller för stor (leder till obehag under borstningen). Plastöverdragna fibrer rekommenderas. Rådfråga din tandläkare eller tandhygienist angående teknik, storlek och form på din mellanrumsborste. Obs! Använd aldrig tandkräm i kombination med mellanrumsborsten.

 

4. Tandtråd  
För trånga områden, där mellanrumsborsten är svår att använda, rekommenderas tandtråd. Rengör sidorna av din implantatstödda tand och distanserna genom att dra tandtråd (tjock tandtråd) fram och tillbaka mellan implantattanden och de intilliggande tänderna, eller genom mellanrummet bredvid distanserna. Rengör bryggan bredvid tandköttskanten med en sidledsrörelse.

Viktiga områden att rengöra 

  • Under bron
  • Distansstolparna (metallstolparna som fäster protesen vid din käke) ovanför och under tandköttslinjen.

Steg-för-steg-vägledning

1. Tandborste 
Det kan vara nödvändigt att justera borsten för insidan av tänderna och områden som är svåra att nå. En elektrisk tandborste kan vara ett bra alternativ och är enkel att använda. Se till att du gör rent under bron.

2. Vinkeltandborste (mellanrumsborste)
En mjuk vinkeltandborste (mellanrumsborste) passar för svåråtkomliga områden runt dina implantatstödda tänder eller tungytor (insidan av tänderna) och runt ansiktssidan (utsidan) av implantatstolparna hos dina implantatstödda tänder.

3. Interdental tandborste (interproximal tandborste)
 
Användning av en interdental tandborste hjälper till att rengöra sidorna av de implantatstödda tänderna och kronorna eller distansstolparna och ytan under bron. Borsta med en fram- och tillbakagående rörelse och tryck försiktigt mot sidan av de implantatstödda tänderna eller distansstolparna.

Tandborsten bör inte vara för liten, vilket minskar den rengörande effekten, eller för stor, vilket leder till obehag under borstningen. Plastöverdragen fiber rekommenderas. 
Rådfråga din tandläkare angående storlek, form och teknik för din interdental borste. 

Observera: Använd aldrig tandkräm i kombination med interdentalborsten.

4. Tandtråd
För trånga områden, där den interdentala borsten är svår att använda, rekommenderas tandtråd. Rengör sidorna av dina implantatstödda tänder och distansstolparna genom att dra tandtråd (tjock tandtråd) fram och tillbaka mellan implantattänderna och de intilliggande tänderna, eller genom mellanrummet bredvid distansstolparna.

Viktiga områden att rengöra:

  • Distansstolpar (metallstolparna som fäster protesen vid din käke) och bro
  • Under protesen
  • Områden runt tandköttet

Steg-för-steg-vägledning

1. Borstning av protesen
Rengör protesen och dess fästen noggrant, inkluderande området under, med hjälp av en protesborste eller en vanlig tandborste. En elektrisk tandborste kan vara ett bra alternativ och är enkel att använda.

Andra viktiga områden att rengöra är tandköttssidan av protesen där fästet sitter fast över bron.
 

2. Borstning av distansstolparna
Rengör tandköttsytan med hjälp av en mjuk vanlig tandborste. Ytterligare uppmärksamhet bör ägnas åt distansstolparna och bron i munnen.

Observera: Använd aldrig en protesborste i munnen. 

3. Vinkeltandborste (mellanrumsborste) 
En mjuk vinkeltandborste (mellanrumsborste) är passande för att rengöra området runt distansstoplarna.

4. Tandtråd
Rengör distansstolparna genom att dra tandtråd (tjock tandtråd) runt dem. “Polera upp" stolparna genom att dra tandtråden från sida till sida, polera uppifrån och nedåt och se till att tandtråden glider under tandkötts-linjen. Upprepa denna procedur för varje distansstolpe. Om du har en bro, se till att du drar tandtråden runt bron med vertikala rörelser.

Viktiga områden att rengöra:

  • Distansstolpar (metallstolparna som fäster protesen vid din käke) och bro
  • Under protesen
  • Områden runt tandköttet   

Steg-för-steg-vägledning

1. Borstning av protesen
Rengör protesen och dess fästen noggrant, inkluderande området under, med hjälp av en protesborste eller en vanlig tandborste. En elektrisk tandborste kan vara ett bra alternativ och är enkel att använda.

Andra viktiga områden att rengöra är tandköttssidan av protesen där fästet sitter fast över bron eller kuldistanserna. 

2. Borstning av kuldistanserna
Rengör tandköttsytan med hjälp av en mjuk vanlig tandborste. 
Ytterligare uppmärksamhet bör ägnas åt distansstolparna och bron i munnen.
 
Observera: Använd aldrig en protesborste i munnen. 

3. Vinkeltandborste (mellanrumsborste)
En mjuk vinkeltandborste (mellanrumsborste) är passande för att rengöra området runt distansstoplarna.
 

4. Mellanrumstandborste (interproximal tandborste)
Användning av en mellanrumstandborste hjälper till att rengöra sidorna av distansstolparna och broytan. En mellanrumstandborste med plastöverdragen fiber rekommenderas. Rådfråga din tandläkare eller tandhygienist angående teknik, storlek och form på din mellanrumstandborste.
 
Observera: Använd aldrig tandkräm i kombination med mellanrumstandborsten.
 

5. Tandtråd
Rengör distansstolparna genom att dra tandtråd (tjock tandtråd) runt dem. “Polera upp" stolparna genom att dra tandtråden från sida till sida, polera uppifrån och nedåt och se till att tandtråden glider under tandköttslinjen. Upprepa denna procedur för varje distansstolpe. Om du har en bro, se till att du drar tandtråden runt bron med vertikala rörelser.

Dina nya tänder måste tas om hand på samma sätt som naturliga tänder, vilket inkluderar regelbundna kontroller hos tandvården.

Under dessa besök diskuterar du och din tandläkare och/eller tandhygienist nödvändiga hygienprocedurer.

Din tandläkare och/eller tandhygienist föreslår ett lämpligt intervall för framtida undersöknings- och underhållsbesök.